„Pociąg do nieba” – to artystyczny projekt Andrzeja Jarodzkiego, który łączy w sobie najlepsze cechy, jakie Wrocław wypracował na przestrzeni wieków.

To przestrzeń dla idei, wielości znaczeń, niezwykłości w codzienności. Rzeźba miejska.

Pędząca ku niebu lokomotywa Andrzeja Jarodzkiego, wyłaniająca się na pl. Strzegomskim we Wrocławiu, to niewątpliwie przykład genius loci stolicy Dolnego Śląska.